Twitter kullanıcılarının tercihi İmamoğlu

0

[Fotoğraf: Kemal Aslan]

31 Mart ile 23 Haziran seçimleri arasında ‘genç, öğrenci ve Kürtler arasında’ Ekrem İmamoğlu’nun oyu artarken Binali Yıldırım’ın oyları gerilemiş.

KONDA’nın ’23 Haziran 2019 Sandık Analizi ve Seçmen Profilleri’ raporu, 24 Haziran 2018 genel, 31 Mart yerel ve 23 Haziran İstanbul seçimlerine ait sonuçların sayısal analizini sunuyor.

23 Haziran ve 31 Mart verilerinden çıkarılan bulgular şöyle:

Oy farkı bazında 31 Mart-23 Haziran sonuçları kıyaslandığında İmamoğlu’nun oyunda kaydadeğer değişim var.

31 Mart İBB başkanlık oyları bazında, İmamoğlu’nun oyu 5.4 puan artarken, Yıldırım’ın oyunun 2.1 azalmış.

Belediye meclis oyları bazında, İmamoğlu’nun oyu 10.9 artarken, Yıldırım’ın oyu 1.3 puan gerilemiş.

Medya ve sosyal medya bazında değerlendirme

A Haber, ATV, TRT gibi iktidara yakın olduğu düşünülen televizyon kanallarını tercih edenler içinde Yıldırım’ı seçme eğilimi daha yüksek. İmamoğlu’na oy veren kümedekiler ise Fox TV ve Halk TV izleyicisi.

Sosyal medya bazında değerlendirildiğinde, Facebook ve Instagram kullanıcıları arasında İmamoğlu’na oy verenlerin sayısı daha fazla.

Twitter kullanıcıları ise İmamoğlu’na en fazla destek veren kümeyi oluşturuyor. İnternet kullanmayan kesimde ise Yıldırım’a daha fazla oy verilmiş.

Kıyaslara dair genel bulgular

31 Mart’ta CHP, İYİ Parti ve HDP’ye oy veren seçmenlerin çoğunun desteğini alan İmamoğlu, 23 Haziran seçiminde bu desteği daha güçlü almayı başarmış.

Bulgular şöyle:

  • 31 Mart’ta Yıldırım’a oy veren seçmenlerin anlamlı bir kısmı 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy verdi.
  • 31 Mart’ta MHP’li seçmenlerin ancak yarısından azı Yıldırım’a oy verdi. 23 Haziran’da bu destek daha da zayıfladı ve MHP seçmenlerinin sadece üçte biri Yıldırım’a oy verdi.
  • MHP seçmenlerinin çoğu ikinci seçimde İmamoğlu lehine oy kullandı. MHP’lilerden İmamoğlu’na giden oyların oranın yüzde 11’den yüzde 28’e çıktı.
  • AKP’ye oy veren seçmenlerin azımsanmayacak bir kısmı (yüzde 3.5’i) 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy verdi.

Gençlerin İmamoğlu’na oyu yüzde 21 artmış

Ekrem İmamoğlu’nun oyu gençler arasında yüzde 37’den yüzde 58’e çıkıyor. Yıldırım’a verilen oy oranı 18-32 yaş grubu arasında yüzde 36’dan yüzde 30’a inmiş.

İstanbul’un yetişkin nüfusunun yüzde 24’ünü teşkil eden üniversite mezunları içinde İmamoğlu’na oy verenlerin oranı yüzde 48’den yüzde 64’e çıkmış gözüküyor.

Yıldırım ise lise altı eğitimlilerden daha çok oy alıyor. İstanbul’un yüzde 46’sı lise altı eğitimli ve Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 60’ı bu grupta.

Kürtlerin yüzde 62’si desteklemiş

Yıldırım, yarısından fazlası HDP seçmeni Kürtlerin oyunu almakta başarılı olamadı. Yıldırım Kürtler arasında oyunu altı aylık zaman zarfında artıramazken, İmamoğlu’na giden oylar kayda değer oranda arttı.

31 Mart’ta Kürtlerin yarısı İmamoğlu’na, yüzde 26’sı da Yıldırım’a oy verirken, 23 Haziran’da İmamoğlu’na oy veren Kürtlerin oranı yüzde 62’ye yükselmiş.

KONDA, İmamoğlu’nun yüzde 54, Yıldırım’ın ise yüzde 45 oy alacağını öngörerek en isabetli tahmini yapmıştı.

Share.

About Author

Avatar

Her zaman doğru, daima net. Takip edin twitter veya instagram

Leave A Reply