uludağ otomotiv endüstrisi ihracatçıları birliği arşivleri - JURNAL