bankacılık düzenleme ve denetleme kuru arşivleri - JURNAL