Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi arşivleri - JURNAL