adrese dayalı nüfus kayıt sistemi arşivleri - JURNAL