Kentsel yoğunluk ve iklim krizi gölgesinde Dünya Şehircilik Günü

0

Kentsel yoğunluk ve iklim krizi gölgesinde, Dünya Şehircilik Günü nedeni ile Bakan Murat Kurum yazılı mesaj yayınladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların şehirlere dair her türlü bilgiye tam ulaşacağı, engelliler, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere herkes için her yönden erişilebilir şehirler inşa ettiklerini bildirdi. Kurum, Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin kültür ve medeniyetlerin doğduğu, geliştiği ve yayıldığı mekanlar, geçmişle geleceği birbirine bağlayan ortak yaşam alanları olduğunu belirtti.

Dünyada 1949 yılından beri ülkemizde 1976 yılından beri her yıl 8 Kasım günü, Dünya Şehircilik günü olarak kutlanmaktadır. 8 Kasım Dünya Şehircilik günü sembolik bir anlam taşıyan, yaşanabilir bir toplum yaratmak için şehirciliğin önemini anımsatan ve öne çıkarmaya yardım eden bir gündür.

Şehircilik, şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalıdır. Günümüzde dünyadaki insanların büyük çoğunluğu  şehirlerde yaşamaktadır. Türkiye nüfusunun % 92,8 ‘i il ve ilçe merkezlerinde yaşamaktadır.

Nüfus artışı, göç, turizm sektöründeki yatırımlar, ekonomik faaliyetlerdeki çeşitlilik ve uzmanlaşma, yaşam koşullarındaki değişiklikler, arazi değerlerindeki artışla değişen talep ve isteklerle birlikte kent sosyal, ekonomik, fiziksel anlamda değişim ve dönüşüm geçirmiştir ve geçirmeye devam etmektedir. Bu süreçte kent mekansal olarak yayılmakta, kentsel alan kullanımları farklılaşmakta, tarım alanları hızla kentsel alana dönüşmekte, açık ve yeşil alanlar, kıyılar yapılaşma baskısı altında kalmakta, ulaşım ve çevre sorunları baş göstermektedir.

Kentler, doğru mekansal düzenlemeler ve yönetim şekilleriyle, iklim değişiminin bir kriz haline geldiği günümüz koşullarında, yeryüzü kaynakları ve ekosistemleri üzerindeki talep ve baskıyı önemli derecede azaltabilecek potansiyele sahiptir. Plansız büyüme ve yayılmanın yarattığı sorunların farkına varılmalı, otomobile olan bağımlılığı en aza indiren, yaya hareketini kolaylaştırıp yürümeyi keyifli hale getiren, bisiklet kullanımını kapsayan gelişmiş ve entegre bir sürdürülebilir ulaşım modeli yoluyla kolay erişilebilir, endüstriyi değil ama konutları ve çalışma yerlerini, alışveriş alanlarını, dinlence-eğlence ve eğitimle ilgili ve diğer toplumsal işlevleri yakınlaştıran, kamusal mekanların nitelik ve kullanımlarının önemsendiği, kendi kendine yeterliliği destekleyen çözümler aranmalıdır. Kentsel yoğunluk ile ilgili kararlar alınırken, doğaya ve yeşile olan gereksinim göz önüne alınmalıdır.

Kentlerde yaşayan herkesin ve her kesimin, yaşam ortamlarındaki sorunlarla ilgilenmelerinin tartışmalarının, kentsel yaşam haklarının bir gereği olarak hissetmesi gereken bir sorumluluk alanı dır.  Bu özel gün, kentlerde yaşayan herkesin ve her kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarının evrensel planda eş zamanlı olarak gündeme getirilmesini, tartışılmasını ve böylece, “şehirciliğin” önemini ve önemsenmesini hedefliyor.

Her yıl 8 Kasım tarihinde kutlanan Dünya Şehircilik Günü, ülkemizde de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanan mesajlar ve etkinliklerle kutlanıyor.

 

Share.

About Author

Leave A Reply