Adaya özel kitapçığın iptal istemine ret

0

Danıştay 8. Dairesi, ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesindeki ”Soru Kitapçığı/Cevap Kağıdı” başlığı altında getirilen adaya özel soru kitapçığı yönündeki düzenlemenin iptal istemini, ehliyet yönünden reddetti. Daire, davayla ilgili dosyayı karar verilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine gönderdi.

YGS’deki şifre iddiaları üzerine, 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavının ve 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesindeki ”Soru Kitapçığı/Cevap Kağıdı” başlığı altında getirilen adaya özel soru kitapçığı yönündeki düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, davayı ehliyet yönünden reddederek, dosyayı karar verilmek üzere Ankara İdare Mahkemesine gönderdi.

Dairenin kararında, idari davanın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Danıştay’da görülebilmesi ve iptal davasına konu olabilmesi için idari davaya konu edilen idari işlemin düzenleyici nitelikte olması gerektiği hatırlatıldı.

Kararda, iptali istenen 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin, 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavını uygulayan sınav görevlilerinin dikkat etmesi gereken kuralların ve yapmaları gereken kontrol ve denetim yükümlülüklerinin bildirimi amacını taşıdığı; sınava yönelik genel bilgilerin yanı sıra, sınav evrakı, sınavın uygulanması, sınav esnasında karşılaşılabilecek özel durumlar ve salon sınav tutanağının doldurulmasına ilişkin konuları düzenlediği belirtildi.

Dairenin bir ara karar vererek, yönergenin, ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bütün sınavlarda mı uygulandığı, yoksa sadece 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavına özgü olarak mı düzenleme yapıldığının belirtilerek, bu hususa ilişkin bilgi ve belgelerin ÖSYM’den istendiği hatırlatılan kararda, bu ara karara cevaben 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin ”sadece 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavına esas teşkil etmekte olduğu, tüm sınavlarda uygulanan bir yönerge olmadığının belirtildiği” kaydedildi.

Kararda, şöyle denildi:

”Bu bakımdan, 10 Mart 2011 günlü ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesinin, 2011 Yükseköğretime Geçiş Sınavını uygulayan sınav görevlilerini tanımladığı, bu görevlilerin uymak zorunda oldukları kuralları belirlediği ve bu haliyle sınav görevlilerine yönelik bir kurum içi talimatlar bütünü olduğu anlaşılmakta olup, normatif ve genel düzenleyici işlem niteliği taşımaması nedeniyle iptal davasına konu olamayacağı açık olduğundan, incelenmeksizin reddedilmesi gerektiği tartışmasızdır.

Düzenleyici işlem niteliğinde olmadığı açık olan 27 Mart 2011 günlü Yükseköğretime Geçiş Sınavına ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevinin, işlemi tesis eden Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”

Share.

About Author

Her zaman doğru, daima net. Takip edin twitter veya instagram

Leave A Reply