Tüm özel ve vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - JURNAL