'Arakanlı Müslümanların korunması için çaba gösterilmeli' - JURNAL