İstanbul'daki Suriyelilere tanınan süre 30 Ekim'e uzatıldı - JURNAL