Ahlakın politikadaki rolü, haklı ve gerekli payı nedir? - JURNAL