İnsanoğlu doğaya karşı ölçüsüz bir küstahlık içerisinde - JURNAL