Tarihe dokunacak kadar yakın olduğunuz yer: Tavşan Adası - JURNAL