'Geçmişin zenginliğinden geleceğin bilinmezliğine' - JURNAL