İnternet kullanıcılarının sadece yüzde 23'ü özgür - JURNAL