Siyasi ve ticari ilişkiler perspektifinde medya - JURNAL