'Erdoğan'ın otoriterliği, Türkiye'nin saygınlığını zayıflatıyor' - JURNAL