'Medya pornografik bir dile teslim olmamalıdır' - JURNAL