'Türkiye seks skandallarında birinci ligde' - JURNAL