'Milliyet kimsenin babasının malı değildir' - JURNAL