'G.Kurmay da haksız değil, Radikal de...' - JURNAL