Mehmet Şimşek: 2.5 milyar likidite sağlandı - JURNAL